NINJUTSU = SJÄLVSKYDD 
Koppo Karatejutsu + Koryu Jujutsu Torite + Kumi Uchi

KOPPO KARATE-JUTSU 唐手術

Shinobi no Koppo Karatejutsu – dvs Ninja Karate – är en dynamisk och mångsidig kampform som betonar flytande rörelser, instinktiva reflexer och taktisk positionering. Den innehåller element av funktionella slag- och sparktekniker med fokus på undvikande, omdirigering och motattack. Den kroppsfärdighet som som driver dessa tekniker kallar vi för Daken Taijutsu - kroppsfärdigheter för slag. Man kan visualisera ett jordskred som rusar ner för ett berg vid utförande av dessa tekniker!

Det innebär att man använder motståndarens momentum och energi mot denne, så att vi kan försvara oss effektivt samtidigt som vi gör kraftfulla motangrepp. Denna metod främjar anpassningsförmåga och situationsmedvetenhet, vilket gör den till ett värdefullt självförsvarssystem i skarpa situationer.
Vår form av Karate lägger också stor vikt vid mental träning och personlig utveckling, och uppmuntrar utövare att utveckla inte bara fysiska färdigheter utan också inre styrka och motståndskraft och motåtgärder.

Motståndskraft skapas genom att reducera egna sårbarheter och genom förmåga att reducera konsekvenserna av ett angrepp. Motåtgärder handlar om att påverka angriparens vilja och förmåga att genomföra ett angrepp. Vi kallar dessa två metoder med ett gemensamt namn för Yawara, ett ord som kan översättas på flera olika sätt men vi använder begreppet "minimalistisk självförsvar".

Förmågan att skapa motståndskraft och förmågan att vidta motåtgärder går hand i hand. Syftet med både motståndskraft och motåtgärder är inledningsvis att förebygga sårbarheter och avskräcka den som hotar (före), för att därefter säkerställa effektiv hantering av angreppet (under och efter).

Så här kan en lektion i karate utformas:

1 Mokuso 黙想 – meditation

2 Hajime rei 始礼 – påhälsning

3 Ryutai undo 龍体運動 – drakens kroppsövningar

4 Kihon suburi 基本素振り – inledande drillövningar

  • Tsuki 突き – slag
  • Uke 受け – parering
  • Keri 蹴り – spark
  • Mitto uchi ミット打ち – slag mot mitts
  • Shoshin no kata 初心の型 - kraftgenerering

5 Yawaraヤワラ– minimalistisk självförsvar

6 Sparring スパーリング

  • Ingen kontakt (touch game) ノンコンタクト
  • Lätt kontakt (med skydd) ライトコンタクト

7 Shurei 終礼 – avhälsning

Karatejutsu är den kurs vi rekommenderar för nybörjare. Om du är intresserad kan läsa den bifogade "Anvisningar för nybörjare" nedan!

Koppo Karate-jutsu mokuroku

Detta är innehållsförteckningen för koppo karate-jutsu med träning som baseras kihon suburi


 
 
 
 
Post