NINJUTSU = SJÄLVSKYDD 
Koppo Karatejutsu + Koryu Jujutsu Torite + Kumi Uchi

Kihon Happo

I Bujinkan startar nybörjaren med att lära sig utdrag av grunderna ur de 9 olika skolorna. Det viktigaste bland dessa är Kihon Happo som består av det som kallas Kosshijutsu sanpo och Torite goho.
Kosshijutsu sanpo påbörjas ur nyckelrörelserna i ichimonji no kamae, hicho no kamae och jumonji no kamae. Vi måste även lära oss avsikten bakom varje kamae. Rötterna till tekniklogiken är den samma i dessa som i sanshin no kata. I kosshi sanpo är dock taktiken än mer utvecklad. Om du förstår den grundläggande principen, kan du förstå allt detta omgående och kan applicera det fritt. Torite goho omfattar de fem vanligaste formerna av grepptekniker och bildar grunden till alla våra råbrottnings-tekniker. Alla dessa metoder har en yttre form och en inre form som vi måste behärska. Under den avancerade kursen lär vi oss essensen i Kihon happo, som kallas Juppo Sessho no jutsu.

Kihon Happo är en intressant del av budo, för varje skola har en egen unik logisk kärna i sina kata. Man måste först lära sig den yttre formen för att kunna ta till sig den inre formen, och väl där börjar man om från början igen. Omvänt gäller också, en sådan grundläggande princip kan man inte komma till insikt om i förväg, den dyker upp endast medan man arbetar sig framåt. Vi blir bra på det vi tränar på!

Ninjutsuns Kihon Happo är inte utformad för att systematiskt läras ut till en bred skara av elever. Den är inte som en modern kampsport med en läroplan. När man systematiserar ninjutsu så dör den och blir till en historisk artefakt. Därför finns det ingen detaljerad läroplan i Bujinkan för de mer avancerade studierna, men 1978 utvecklade Hatsumi sensei det som benämns Kihon Densho – eller Tenchijin no maki – och som vi använder för våra grundkurser.
Den innehåller bla denna kihon happo och handlar inte bara om grunder eller fundament i träningen, inte på det sätt som det flesta verkar tolka innebörden i termen grunder. Många använder stenen som metafor för grunder, en sten som används för att bygga ett fundament för att bli stark och stabil. Inom ninjutsu är kihon det sand, vatten, luft och eld som skapar stenen, dvs kihon är mycket mer än det man kan se med sina ögon.

Kihon happo är inte en grupp tekniker. Kihon happo är en konstart som man måste komma till insikt om med sitt hjärta. Kihon happo är ALLT. Om man översätter det till ”åtta grundläggande tekniker” är man helt fel ute. Kihon är essensen i alla rörelser, i all användning av vapen för överlevnad och hur man improviserar i alla former av akuta nödsituationer.

Innehåll

Kosshi kihon sanpo

Ichimonji
Hicho
Jumonji

Torite kihon goho

(一) Omote gyaku
(二) Ken sabaki
(三) Ura gyaku
(四) Musha dori
(五) Muso dori

Den inre formen av Kihon happo måste baseras insikten om kamae och deras olika subtila nyckelrörelser och positioner (vänster/höger, hög/mitten/låg etc). De är dynamiska utgångspositioner för tekniker som genererar kraft, i motsats till statiska ställningar som förbrukar kraft.
Förflyttningarna ur positionerna sker med taihenjutsu (steg, hopp, rullningar [sanpen ichi ryu – tre förändring till ett flow]) och kontaktytan med motståndarens utgörs av våra hoken juroppo – 16 kroppsvapen. Alla våra waza börjar med taihen.
För att kunna överföra kraft till waza måste vi behärska sanshin. När alla dessa delar är integrerade i vår kropp kan vi skapa kihon happo och segra med juppo sessho.

Kihon happo är en kunskapskälla till allt om vår budo, och det finns flera lager av insikter när man tränar kihon happo (länk till artikel av Hatsumi sensei på vår blogg).

Kihon happo, beskriven i vår Kihon DenshoOvanstående text är ur Kihon Densho och beskriver Kihon Happo och dess underavsnitt Kosshi Kihon Sanpo och Torite Kihon Goho ur Gyokko ryu. Texten är skriven på ett sätt som leker med orden och gör att det inte bara går att översätta den ord för ord. En viktig del i den japanska uråldriga stridskonstkulturen är dess språk och skrift, och Hatsumi sensei har nämnt att det kan vara bra för en instruktör (jap. shidoshi) att skaffa sig en viss grundläggande förmåga i att läsa japanska.

Han har till och med sagt att hemligheten till teknikerna i Gyokko ryu ligger i dess benämning av teknikerna. Det finns mer skrivet om japanska begrepp på vår blogg.


 
 
 
 
Post