NINJUTSU = SJÄLVSKYDD 
Koppo Karatejutsu + Koryu Jujutsu Torite + Kumi Uchi

Sanshin no kata

Hatsumi sensei har skrivit att:”Sanshin no kata har funnits till i tusentals år, i en spontan och mystisk form. Den består av en genial kombination av de fem elementen, som är byggstenar för vår värld; jord, vatten, eld, vind och tomhet är inbäddade i Sanshin no kata, men karaktären av vatten, eld och vind är förhärskande”. 

Nyckeln till denna kata är de spontana och naturliga rörelser som vi utför dem med. Vi måste röra oss instinktivt och hörsamma det fria flödet i vår kropp. Innan vi börjar använda våra armar och händer är det av särskild vikt att känna till fötternas position. Händerna kan användas för att distrahera motståndaren. Från början till slut måste kroppen förflyttas med naturlighet. När vi tränar får vi inte glömma att i verklig strid kan motståndarna vara flera. Vi måste vara förberedda på alla former av omständigheter, där de flesta kan vara till vår nackdel. Med första ögonkastet är det viktigt att bedöma rummet mellan oss och angriparen. Vi får inte begå misstaget att förhålla oss för nära motståndaren. Vi måste alltid lämna utrymme för att kunna förflytta oss fritt. Det är förkastligt att endast kopiera och memorera tekniker. Alla tekniker måste ses som exempel på koncept. Med konstant träning och insikt om koncepten lär vi oss att anpassa oss till den pågående striden. När vi nått denna insikt kan vi skapa stridskonst.

Sanshin no kata består av

  • Chi no kata – jord
  • Sui no kata – vatten
  • Ka no kata – eld
  • Fu no kata – vind
  • Ku no kata – intighet, tomhet

Detta är något man måste komma till insikt om med hela kroppen, inte bara förstå intellektuellt. Det handlar om att sömlöst integrera vårt sinne och kropp med de tekniker som ska utföras.

Vi har tre pedagogiska nivåer av Sanshin no kata, dvs den yttre formen är den samma men den inre formen och innehållet varierar:

I Shoshin no kata - novisens övningar med sanshin taihen, maai osv. (ingår i karatejutsu)

II Gogyo no kata - de fem fasernas övningar med shitakara kata, totoku hyoshi osv (ingår i torite)

III Goshin no kata - övningar för insikt med goshin dousa, ura kata osv (ingår i kumi uchi)

Ninjutsu öppnas upp med Sanshin no kata

För en nybörjare handlar sanshin no kata om mekaniska detaljer som avstånd, kontroll och tajming, men man måste gå vidare efter det. Det handlar också om att integrera de ”nyckelrörelser - goshin dousa” som finns förklarade i våra kamae och inkluderade i Kihon happo.
När grunderna behärskas måste man nå nästa nivå, och då innebär Sanshin att man lär sig behärska

  • kyojitsu (vilseledning, finter)
  • ukigumo (instabilitet, motståndarens svagheter) och 
  • ongyo  (osynlighet, inte med hjälp av ens styrka, men med motståndarens och omgivningens krafter).

I detta inkluderas även fem former av sanshin tsuki. Varje kroppsfärdighet är något som är inbäddade i oss, inklusive den tekniska logiken i Kosshi sanpo, och essensen i dem är något man måste komma till insikt om och i kontrast till.
Ursprungligen var detta en grundteknik i Gyokko ryu kosshijutsu och alla våra tekniker baseras på den.

Trädet; kopplingen mellan Sanshin no kata och Kihon Happo. Siffrorna hänvisar till sidor i boken Togakure ryu ninpo taijutsu


 
 
 
 
Post