NINJUTSU = SJÄLVSKYDD 
Koppo Karatejutsu + Koryu Jujutsu/Torite + Kumi Uchi

Fysiska åtgärder - Självförsvar

Våld föder våld. Träning i självförsvar kan vara medskapare till mer våld i vår värld, som ett led i förvirringen om att  när något händer skall man vara förberedd att bruka våld.
Var och ens personliga trossystem är kraftfullt och skapande. Om vi är redo att slåss innan något har hänt, har vi initierat konflikter mm. 
Vi måste alltid vara förberedda att lösa en konflikt med kommunikation, att de-eskalera en hotfull situation, om möjlighet finns.

De fysiska åtgärderna behöver inte nödvändigtvis bara handla om att kunna använda våldsmedel. Det kan också handla om att kunna fly ifrån uppenbar fara eller att gömma sig undan den.

Vår form av självförsvar (jap. goshinjutsu) innehåller fysiska åtgärder som [gömma - dold flykt - slåss] för att skydda sig själv både kroppsligt och mentalt.
Vi använder dessa tre åtgärder mot fem nivåer av angrepp, för att aldrig använda mer våld än vad nöden kräver.

 1. Verbala angrepp
 2. Fysiska sammanstötningar
 3. Misshandel
 4. Överfall
 5. Dödligt våld

Vi har lång vana av att lära ut självförsvar på olika nivåer i Vänersborg: för kvinnor, barn och vuxna och ungdomar.

Självförsvaret har sitt ursprung långt tillbaka i tiden i Japan i de legendariska ninjakrigarnas taktik och kampform. Vår typ av självförsvar är främst inriktat på vaksamhet och undvikande jämfört med självförsvar baserad på kampsporter som bygger på aggression och styrka. Ninja förr i tiden var underrättelseoperatörer och det var viktigt för dem att kunna gömma sig, maskera sig och göra sig ointressant för ögat i syfte att kunna ta sig nära målet för sitt uppdrag. De var experter på att fly i händelse av upptäckt. Och deras huvudsyfte vid våldsanvändning var att slå sig fri för att sedan kunna fly och gömma sig. Därav att Ninjutsu än idag är optimerad för självskydd i den moderna världen.

Skyddsläge

Skyddsläge uppstår när en farlig situation är nära förestående. Du måste gömma dig, fly och/eller slåss. Detta är allas våra tre inneboende instinkter vid upptäckt av fara och hot. Det är viktigt att poängtera att dessa inte sker i någon form av kronologisk ordning eller att man måste utföra samtliga tre åtgärder.

 • Göm dig! Om du upptäcker fara i försåt… sök skydd, håll dig dold, göm dig, lås in dig. Eller förblinda angriparen tillfälligt för att kunna fly eller slåss.
 • Fly! Ta dig snabbt ifrån platsen för situationen. Distrahera med slag eller avledande manöver för att kunna fly.
 • Slåss! Om inget annat återstår… slåss för ditt liv. Distrahera, ta dig loss, slå mot angriparens veka punkter och fly undan så snart du kan.

Ordet ”skyddsläge” kom fram när en grupp sakkunniga diskuterade fenomenet och man ansåg att det behövdes ett ord som inte användes till något annat inom polis, räddningstjänst, ambulans och skola.

Goshinjutsu - självförsvar 

Goshinjutsu är en form av självförsvar för flera olika nivåer av våld och konflikter. Med rätt förhållningssätt och grundläggande vaksamhet kan vi undvika de flesta angreppen.
De angrepp som trots allt kan ske, går att dela upp i fem nivåer, varav 1 har relativt hög förekomst medan 5 har väldigt låg förekomst.

Goshinjutsu anpassas efter behoven. Sannolikheten att vi alla drabbas av dödlig våld i form av knivar, skjutvapen etc är väldigt liten, medan att utsättas för trakasserier och verbala angrepp är mycket större. Men det vi lär oss för att hantera på nivå 1, t ex ”cool courage”, måste vi kunna ta med oss till nivåer högre upp, ända upp till nivå 5.

KonfliktskalaDe fem nivåerna uttrycker även angreppets straffvärde; ju skadligare ett angrepp är, desto hårdare blir straffet.

 • Nivå 1 leder angreppet sällan till fängelse  
 • Nivå 2  olaga hot; 1,8 mån fängelse 
 • Nivå 3 misshandel; 4 mån
 • Nivå 4 rån; 16,4 mån, våldtäkt; 24-52 mån
 • Nivå 5 synnerligen grov misshandel; 58 mån, dråp; 90 mån, mord; 122 mån

 


PASSIVA ÅTGÄRDER - AKTIVA ÅTGÄRDER - FYSISKA ÅTGÄRDER

 


 
 
 
 
 
Post