NINJUTSU = SJÄLVSKYDD 
Koppo Karatejutsu + Koryu Jujutsu/Torite + Kumi Uchi

Passiva åtgärder - Taktiska förberedelser

80% av chansen att du överlever en eventuell attack är baserat på att du är mentalt förberedd. Den tekniska skickligheten utgör 10% och din fysiska förmåga utgör 5%. De återstående 5% handlar om att ha tur. Utan förberedelser får du förlita dig till 80% på tur.

Förebyggande vanor och rutiner som hindrar möjligheten till angrepp i hemmet, i vardagen, på resa eller på arbetsplats. Det bästa försvaret är det som aldrig behöver användas! Detta handlar främst om beteende som inte lämnar öppningar för en gärningsman att angripa oss, men även om skydd mot brand, naturkatastrofer, cyberhot etc. Enligt polisen i Trollhättan/Vänersborg utförs de flesta överfallen av personer med drog-problem

Detta handlar främst om rutiner som inte lämnar öppningar för en gärningsman att angripa oss, men även om skydd mot brand, naturkatastrofer, cyberhot etc. Vi har delat upp rutinerna i 4 kategorier men de överlappar naturligtvis varandra i verkligheten.

HEM
Hemmet är vår trygga bas och behöver därför säkras upp med rutiner för skalskydd mot inbrott och hemrån, förutom brandskydd och dataskydd etc. Förr skedde inbrott när det inte var någon hemma. Numera, med alla koder och säkerhetsanordningar vi har, sker inbrott och hemrån när någon är hemma.

 • Säkra hemmets dörrar och fönster
 • Se över brandskyddet
 • Skapa rutiner för nycklar, koder, kort etc
 • Informera barnen om rutinerna
 • Se över det digitala självskyddet

VARDAG
Det gäller att skapa säkrande rutiner i vardagen för att förhindra otrevliga överraskningar, såsom att ha ryggen fri när man tar ut pengar ur bankomaten, ha uppsikt när man går hem en mörk kväll etc. Men även skapa beteendemönster som gör att man svårligen kan vilseledas av en gärningsman.

 • Om du upptäcker fara i försåt… håll dig dold, göm dig, lås in dig.
 • Gå som du visste vart du är på väg. Gärningsmän uppfattar tveksamhet som en svaghet.
 • Var uppmärksam på avvikelser i anslutning till bostad och arbetsplats.

ARBETE
Arbetsgivaren har ansvar för säkerheten på din arbetsplats, men det kan ändå finnas detaljer som du själv kan lägga till för att känna dig extra trygg. Varje arbetsplats måste göra en egen riskanalys, det är svårt att komma med generella tips.
RESA
När man befinner på främmande plats och krogmiljöer tillkommer fler risker som man kanske inte behöver tänka på när man befinner sig hemma. 

 • Krog: Gå gärna ut i grupp men lämna ingen kvar ensam. Kom överens om hur ni gör med hemfärd innan ni går ut
 • Hotell: Orientera dig om utrymningsvägar, brandstegar och liknande. Hur tar du dig ut om det börjar brinna?
 • Fordon: Parkera så att du snabbt kan komma iväg vid behov. Fronten utåt i p-hus, manöver-utrymme vid fickparkering är bra.

Dessa fyra kan vidare delas upp i tre kategorier enligt de gamla ninja-krigarna: Himmel - Jord – Människa [Ten-Chi-Jin]. Till dessa 4 kategorier finns ett femte som berör dem. Det är DU själv. Är du i fysisk- och mental form för att skydda dig själv och dina närmaste?

PASSIVA ÅTGÄRDER - AKTIVA ÅTGÄRDER - FYSISKA ÅTGÄRDER


 
 
 
 
 
Post