NINJUTSU = SJÄLVSKYDD 
Koppo Karatejutsu + Koryu Jujutsu/Torite + Kumi Uchi

SJÄLVSKYDD + SJÄLVFÖRSVAR + SJÄLVBEVARANDE

Den japanska termen för denna del av våra studier är Goshinjutsu. Den går dock att skriva på 3 olika sätt med kanji-tecken:

 • Goshinjutsu 護身術 – självförsvar; fysiska åtgärder
 • Goshinjutsu 護心術 – självskydd ; aktiva åtgärder
 • Goshinjutsu 悟心術 – självbevarande; passiva åtgärder. 

Därav att våra lektioner och träning i självskydd - självförsvar - självbevarande är så mycket mer än att bara bruka våld! Allt handlar om att agera innan det händer, dvs innan en situation uppstår.
Detta är den strategi hela vårt system bygger på!

 • Passiva åtgärder: taktiska åtgärder för att rutinmässigt säkra upp vår vardag, hem etc. Om man beter sig taktiskt rätt kan man oftast undvika att bli angripen.
  - Genom att förflytta sig tillsammans med andra minskar man risken för överfall.
  - Tänk på att dyra smycken lockar både beundrande blickar och predativa blickar.
  - Rör dig osymmetriskt, försök undvika rutiner till och från jobb/hotell etc.
  - Gå på vänster sida av vägen, mot trafiken, för då kan ingen smyga upp bakom dig med bilen
  - Lås dörren när du gått in i ditt hem
 • Aktiva åtgärder: grundläggande vaksamhetsträning,  avläsa kroppsspråk etc. Vaksamhet är vårt främsta verktyg för självskydd. Med den kan vi avbryta angriparens angreppsplaner. 
  - Vaksamhet och situationsmedvetenhet ska resultera till korrekta vägval. 
  - Inom ett område om 5 till 25 meter ska vi observera tre saker: händer, ansikte, avvikelser.
  - Utnyttja speglingar i skyltfönster, bilrutor etc.
  -  De-eskalera situationen med verbala tekniker
 • Fysiska åtgärder: färdigheter i att gömma sig, dolt fly eller använda våldsmedel. Om man har varit ouppmärksam så kan det vara att man hamnar i en situation som endast kan lösas med fysiska åtgärder:
  - Gömma sig. Jag har upptäck hot men angriparen har ännu inte lagt märke till mig därför kan jag dölja min närvaro.
  - Fly!  Jag har 3 flyktvägar: reträtt, nödutgångar och akuta utvägar.
  - Slåss!! I händelse av akut nödsituation måste jag skapa en skyddszon mha distans, hållning, armar i skyddsställning etc. Det här är  självförsvar.

Klicka på länkarna ovan för mer om innehållet!

Vi undervisar i detta på tre olika sätt:

 1. Självskydd som en röd tråd i vår ordinarie träning
 2. Enskilda komprimerade kortkurser i Yawara - minimalistisk självförsvar. Annonseras på vår Facebook-sida.
 3. Föredrag i "Självskydd Utan Våld - SUV" - vi kommer till din arbetsplats etc. Ta kontakt med oss för offert.


Goshinjutsu - Vänersborgsmodellen

Vår systemmodell för självskydd baseras till 2/3 delar på pro-aktiva åtgärder, men även den sista 1/3 delen består till 2/3 av självförsvar utan våld. Dvs, endast 1/3-del av 1/3-del handlar om att använda våld för att skydda sig!

Vänersborgsmodellen för självskydd

Om man befinner sig i särskilda och  fientliga omgivningar och omständigheter kan det krävas Förstärkta åtgärder, som är en del i vår avancerade kurs.Passiva åtgärder - Aktiva åtgärder - Fysiska åtgärder

 
 
 
 
Post